بیمه توسعه

رییس کل بیمه مرکزی : اموال باقی مانده بیمه توسعه، برای پرداخت خسارات معوق بیمه گذاران کافی است اموال باقی […]