استعلام نرخ بیمه مسئولیت حرفه ای پیراپزشکان

گروه ۱

ماما‌ها (شاغل در بیمارستان)، دندانپزشکان تجربی و بهداشت کاران دهان و دندان.

گروه  ۲

کار‌شناسان ارشد بیهوشی و تکنسین‌های بیهوشی، کار‌شناسان فیزیوتراپی، پرستاران و بهیاران شاغل در کلیه بخش‌های CCU و ICU و دیالیز، اورژانس.

گروه ۳

پرستاران و بهیاران سایر بخش‌ها، تکنسین‌های اتاق عمل، پرستاران و بهیاران اتاق عمل.

گروه ۴

تکنسین‌های رادیولوژی، سی تی اسکن و MRI و کار‌شناسان و تکنسین‌های آزمایشگاه، داروخانه و تکنسین‌های نوارنگاری و CRS و کمک بهیاران.

گروه ۱

۸۶۰/۰۰۰

گروه ۲

۷۰۰/۰۰۰

گروه ۳

۴۳۰/۰۰۰

گروه ۴

۴۰۵/۰۰۰

نرخ‌های فوق برای سقف تعهد دیه کامل در ماه حرام (۵۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال) می‌باشد.

۱- نرخ حق بیمه ماماهایی که دارای مطب مستقل هستند، به ۴ در هزار مبلغ تعهد افزایش می‌یابد.

۲- مسئولیت دانشجویان در هر یک از رشته‌های فوق را با دریافت ۲۰% حق بیمه اضافی می‌توان تحت پوشش قرار داد.

۳- سوپروایزر در هریک از بخش‌ها مشمول حق بیمه‌‌ همان گروه می‌باشد. سوپروایزر بالینی جزو گروه ۲ و آموزشی جزو گروه ۳ منظور می‌گردد.

۴- پرستاران و بهیاران شاغل در مطب‌های پزشکی با دریافت ۲۰% حق بیمه اضافی می‌توانند تحت پوشش قرار گیرند.

۵- تخفیف عدم خسارت در طول بیمه برای سال اول تمدید بیمه نامه ۵% برای سال دوم ۱۰% برای سال سوم ۱۵% و سال چهارم ۲۰% می‌باشد.

۶- تخفیف قابل اعمال در مورد گروههای متشکل از ۱۵ الی ۵۰ نفر ۵%، از ۵۱ تا ۱۰۰ نفر ۱۰%، از ۱۰۱ تا ۲۰۰ نفر ۱۵%، از ۲۰۱ تا ۴۰۰ نفر ۲۰% و متجاوز از ۴۰۰ نفر ۲۵% می‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *