از روزگاران کهن تا کنون بازرگانان، دریانوردان و کاروان‌داران در جستجوی ابتکاراتی بوده‌اند که مخاطرات در حمل و نقل کالای آن‌ها را جبران کند.
بیمه سامان با صدور انواع بیمه‌نامه باربری، در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه‌گذار، کالا‌ها را در برابر مخاطرات مربوط به حمل و نقل تحت پوشش قرار می‌دهد و خسارات احتمالی را جبران می‌کند.
بیمه سامان خدمات خود را در زمینه بیمه باربری برای حمل داخلی و بین المللی (واردات، صادرات یا ترانزیت) به بیمه‌گذاران خود عرضه می‌کند.

بیمه حمل داخلی

این نوع بیمه‌نامه که شرایط و مفاد آن مطابق مقررات داخلی ایران تدوین شده، محموله‌هایی را که مبداء، مقصد و مسیر حمل آن‌ها در محدوده جغرافیایی ایران قرار دارند، در قبال خطرهای ناشی از آتش‌سوزی، انفجار و همچنین تصادف، تصادم و واژگونی وسیله حمل، تحت پوشش قرار می‌دهد.
بیمه سامان با درخواست بیمه‌گذار و پرداخت حق بیمه اضافی دامنه پوشش را به مخاطرات دیگری مانند سرقت کلی محموله، خطرات ناشی از تخلیه و بارگیری، پرت شدن محموله مورد بیمه از روی وسیله حمل و برخورد جسم خارجی با محموله نیز تعمیم می‌دهد.
بیمه سامان برای کلیه محموله‌هایی که توسط وسایل نقلیه جاده‌ای و حمل و نقل آبی (درمحدوده آب‌های داخلی کشور) حمل می‌شوند بیمه‌نامه حمل و نقل داخلی صادر می‌کند.

بیمه حمل بین‌المللی

این نوع بیمه‌نامه شامل انواع محموله‌های وارداتی، صادراتی و ترانزیتی می‌شود. در حمل بین المللی، بیمه‌نامه براساس شرایط استاندارد انستیتو بیمه‌گران لندن صادر می‌شود و مورد تأیید بیمه‌گران و مراجع حقوقی اکثر کشور‌ها می‌باشد.
بیمه سامان، بیمه‌نامه حمل و نقل بین‌المللی را با هریک‌ از شرایط A، B، C صادر می‌کند. این شرایط در سطح جهان با همین عناوین مشهورند و دامنه پوشش هر کدام با دیگری متفاوت می‌باشد.
در بیمه‌نامه حمل بین‌المللی، کامل‌ترین پوشش بیمه‌ای تحت شرایط A یا تمام خطر ارائه می‌شود.
بیمه سامان، بیمه‌نامه باربری با شرایط خسارت کلی یا تلف شدن کامل کالا (Total Loss) را نیز ارائه می‌کند. این بیمه نامه با حداقل حق بیمه صادر می‌شود و با داشتن آن صرفاً در صورت از بین رفتن کل کالا در اثر آتش‌سوزی و حوادث وسیله حمل، خسارت قابل پرداخت خواهد بود.
بیمه سامان بیمه‌نامه بین‌المللی را با هر یک از شرایط چهارگانه برای انواع محموله‌های صادراتی، وارداتی و یا ترانزیتی در حمل ریلی، جاده‌ای، هوایی و دریایی صادر می‌کند.

قرارداد Open Cover

قرارداد «Open Cover» نوعی قرارداد کلی بیمه برای حمل کالا در طول دوره اعلام شده بیمه‌نامه است که در آن ارزش مورد بیمه و همچنین شرایط حاکم بر هر مورد از حمل تغییر می‌کند. در این حالت بیمه‌گذار به محض انجام هر مورد حمل (و یا طبق قرارداد به صورت روزانه، هفتگی و یا…) فهرست‌های حمل، مشخصات ازرش و حق بیمه آن را اعلام و بیمه‌گر متناسب با آن الحاقیه‌ای به قرارداد کلی اضافه می‌کند.
شرکت بیمه سامان آماده است تا برای فعالیت مؤسسات تولیدکننده، صادرکننده و مؤسسات حمل و نقل، قرارداد بیمه حمل به صورت «Open Cover» صادر نماید.
بیمه سامان در این چهارچوب برای بیمه‌ گذار خود در طی دوره مشخص، یک قرارداد کلی صادر و همزمان با حمل هر محموله، با شرایط مربوط به آن حمل، الحاقیه‌ای جدید صادر می‌کند.
در این قرارداد حق بیمه ابتدا به صورت کلی منظور می‌شود و با روند کاری اداری برای حمل ‌های وابسته به آن کمتر می‌شود. در زمان حمل که دسترسی به بیمه‌گر ممکن نباشد، اعلام بعدی بیمه‌گذار در چهارچوب قرارداد کلی که از قبل منعقد شده، برای صدور الحاقیه کافی است.
از مزایای قرارداد «Open Cover» این است که اگر در زمان حمل دسترسی به بیمه‌گر ممکن نباشد، اعلام بعدی بیمه‌گزار در چهارچوب قرارداد کلی که از قبل منعقد شده، مبنی بر حمل کالا، برای صدور الحاقیه کفایت می‌کند. همینطور روند اداری مورد نیاز برای صدور بیمه‌نامه باربری کاهش می‌یابد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *